0

Kamal Khatri Tasbir Full HD

Share

New Nepali Pop Song Tasbir performed by Kamal Khatri
Album: Tasbir
Compose: Kamal Khatri
Lyrics: Avishek Nagarkoti
Artiste: Bishow,Barsha and Ayusha
Arranger: Shailendra Pradhan (Babu)
Edit/VFX: Anup Giri
Camera: Aniqurel
Director: Bibhor Pokhrel