Maitighar Mandala

0
More

माइतीघर मण्डला

  • August 14, 2023

माइतीघर मण्डलाको मौलिक नाम फिब्वः ख्यः हो। माइतीघर मण्डला काठमाडौँको माइतिघरमा अवस्थित एक खुला ठाउँ (पार्क) हो। जहाँ मानिसहरु स–साना राजनीतिक जमघट देखि ठूला आन्दोलनको प्रदर्शन गर्ने थलोको...

0
More

CHYABRUNG PROTEST

  • January 1, 2021

Huge number of protestors played Chyabrung today at Maitighar Mandala, Kathmandu. They were demanding the rehabilitation of federal parliament house which was dissolute by President Bidhya...

0
More

PEACEFUL SIT-IN

  • June 13, 2020

Nepali youth organized peaceful sit-in today as well at Maitighar Mandala. Protester seems to maintaining the distance while demanding their need. Like in previous days thousands...