”Mero Deshko Jhanda Beglai Chha Yo Aru Deshko Bhanda Duniyama Sabai Deshlai Ganda”