Nepal LifeStyle

SAKUNTALAKO AUTHI

0

PLAY : SAKUNTALAKO AUTHI
WRITER : SURENDRA BARMAA
DIRECTOR : SURAJ MALLA
VENUE : SHILPI THEATRE
PRODUCTION ACTORS STUDIO

ARTIST
SURAJ MALLA
ASHISH SHRESTHA
ANIL THAPA
PRAKRITI RAYAMAJHI
RANJANA BHATTARAI
BIKASH NEUPANE
DIYA MASKE
SUNIL KHADKA
ROSHAN KHATRI
PRAKASH KATTEL
PRAMILA KARKI
HENA NAGARKOTI
ANU DAHAL
PRANAB KC
NIRMALA KHATRI
ANUP NEUPANE

BEHIND THE SCENE
DEV NEUPANE
RANJANA BHATTARAI
ANUP BARAL ]
HUM BC, SURYAMAN LIMBU, RABIN TAMANG
PRAKRITI RAYAMAJHI
PRAYAS BANTAWA RAI,SANJITA PRAJULI NHUNJ MAHARJAN
AKRITI KANTI BHATTACHAN
HENA NAGARKOTI
NIRMALA KHATRI
INGI HOPO KOICH SUNUWAR
NIRMALA SAUD
SANYOG GURAGAI
ERINA TAMRAKAR,BIKASH TAMAKHU, SANISHA MAK, DIPA SHILWAL,
SURENDRA BARMA

UTSAV BUDHATHOKI, BIKASH LAMA, BISHAL NAKARMI, YOGESH BHUSHAL

Leave A Reply

Your email address will not be published.